Minister Elias en RGD-artsen bereiken compromis over inzet Cubaanse artsen

Written by on juni 27, 2019

De vereniging van RGD-artsen en minister van Volksgezondheid Antione Elias hebben gisteren een goed gesprek met elkaar gehad. De VRA heeft eerder haar misnoegen geuit over de handelswijze van de regering bij het binnenhalen van de 50 Cubaanse artsen naar Suriname. Zij vinden dat ze miskend zijn door de minister en hebben hiertegen geprotesteerd. Partijen hebben tijdens het gesprek gisteren een midden weg kunnen vinden om verder te gaan zegt VRA-voorzitter Rajendra Ramautar aan Colorradio.

Partijen zullen nu gezamenlijk stappen ondernemen om de inzet van de 26 Cubaanse artsen die bij de RGD te werk gesteld kunnen worden goed in te zetten. Deze artsen zullen na hun inburgeringscursus ook stage lopen bij de verschillende instellingen. Dit onder begeleiding van RGD artsen. Ramautar zegt te hopen dat de minister en zijn team zich houden aan de gemaakte afspraken.


[There are no radio stations in the database]