Gesprek bond en directie apotheek Ligeon na ontvangst accountantsrapport

Written by on augustus 30, 2019

De bond en directie van apotheek Ligeon kunnen pas over de CAO praten als het accountants rapport af is. Dit zegt Humphrey Hasrat manager van Apotheek Ligeon. De bond en leden hebben gisteren voor het gebouw van SZF hun misnoegen geuit over het trage verloop van de cao gesprekken en de slechte communicatie tussen hen en de directie.

SZF directeur Rick Kromodihardjo gaf te kennen het te betreuren  dat de bond gekozen heeft om de actie over te plaatsen naar het SZF terwijl de bond duidelijk weet dat Ligeon  een zelfstandig bedrijf is met een directie en RVC. Het SZF  vertegenwoordigd slechts de staat.


[There are no radio stations in the database]