Cashzending Federal Reserve geen valuta-interventie’

Written by on september 16, 2019

De import van contante US dollars uit de VS afgelopen vrijdag is inderdaad geen valuta-interventie maar een normale handelstransactie die al in maart werd voorgesteld aan governor Robert van Trikt van de CBvS, tijdens een gesprek met de VES. In de Waretijd van vandaag geeft Robert van Trikt aan dat het niet gaat om een valuta interventie.VES voorzitter Ramautarsing vindt deze handelstransactie met de FED een positieve ontwikkeling.

U hoort Dhr. Winston Ramautarsing in gesprek met Color Radio Suriname:

Op sociale media werd gesuggereerd dat de moederbank middels de kasreserve van de commerciële banken intervenieert om de schaarste aan US dollars op te heffen.


[There are no radio stations in the database]